Stüdyo Çıkarımları

Açıklama

Üretilen ürünlerin fotoğraflanması bazen süre olarak, bazen imkan olarak, bazen ise maddi olarak zorlayıcı olabiliyor. Hele ki daha ürünün üretimi gerçekleşmemiş halde tanıtım & sunum gibi ortamlar için görselleştirmek zaten imkansız oluyor.

 

Böyle durumlarda en en en iyi çözüm; 3 Boyutlu ortamda hazırlanan stüdyo ayarlamaları içerisinde gerçekleştirilen görselleştirme çalışmalarıdır. Ürünün istenilen açılardan, istenilen adette, istenilen biçimde (Kabuk görünüm, Kesit görünüm, Montaj Görünüm vb) görselleştirmek mümkün oluyor. 

 

Hareketlendirerek animasyonlar yaratmak da mümkün.